Card Gigabyte GC Alpine Ridge AIC Thunderbolt 3 về nhiều, có sẵn tại BRS, anh em cần nâng cấp cứ ghé nhé.

20160729110527_big.png