Công ty TNHH Bảo Râu AZ247
Mã số thuế: 0314117866
Địa chỉ: 39/6C Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam